Privātuma politika

SIA “PROMPT” ievadīto datu izmantošana un konfidencialitāte.


1. SIA “Prompt” informē, ka apstrādā personu datus sekojošiem nolūkiem:

Pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai:
- klienta identificēšanai;
- līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
- preču piegādei un garantijas pakalpojumu sniegšanai (līguma saistību izpildei);
- pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;
- garantijas saistību izpildei;
- preču un pakalpojumu uzlabošanai, jaunu preču un pakalpojumu attīstībai;
- pakalpojuma lietošanas veicināšanai;
- pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;
- klientu apkalpošanai;
- iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
- klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;
- norēķinu administrēšanai; 
- parādu atgūšanai un piedziņai; 
- mājaslapu un mobilo aplikāciju uzturēšanai un darbības uzlabošanai.
Biznesa plānošanai un analītikai:
- statistikai un biznesa analīzei;
- plānošanai un uzskaitei;
- efektivitātes mērīšanai;
- datu kvalitātes nodrošināšanai;
- tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai; 
- atskaišu sagatavošanai;
- klientu aptauju veikšanai;
- riska vadības aktivitāšu ietvaros.
Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
SIA "Prompt" īpašuma un personu drošībai, zādzību un krāpniecisku darbību novēršanai SIA "Prompt" birojā, noziedzīga nodarījuma fiksēšanai, iespējamo likumpārkāpēju identificēšanai Video novērošanas ietvaros. Videonovērošanas ietvaros dati tiek glabāti līdz 30 dienām. Pēc šī termiņa beigām SIA "Prompt" nodrošina pilnīgu datu automātisku dzēšanu, ja dati iepriekš nav pieprasīti vai nav konstatēti noziedzīgi nodarījumi. Ja dati iepriekš ir pieprasīti no kompetentām valsts vai pašvaldību institūcijām vai ir konstatēti noziedzīgi nodarījumi, datus uzglabā pēc nepieciešamības.
Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus SIA "Prompt".

2. Turpmāka SIA "Prompt" pakalpojumu un preču iegāde, vai ziņu saņemšana no SIA "Prompt" puses tiks uzskatīta kā Jūsu piekrišana un apstiprinājums tam, ka esat iepazinies un piekritis SIA "Prompt" privātuma politikai.

3. Lietojot interneta vietni, piekrītat, ka SIA “Prompt” vai jebkura trešā persona, kas darbojas SIA “Prompt” vārdā, var apkopot un uzglabāt datus, kas ļauj izsekot un uzskaitīt:
3.1. tīmekļa vietņu kopējo apmeklējumu skaitu,
3.2. katras konkrētās tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu,
3.3.  apmeklētāju interneta pakalpojumu sniedzēju domēna vārdus,
3.4.  IP adreses,
3.5. citus datus, kuru izmantošanas mērķis ir sistēmu administrēšanas nolūkos, kā arī lai kontrolētu SIA “Prompt” izmantošanu un organizētu tās uzlabošanu.

4. SIA “Prompt” interneta vietnē apkopotos un uzkrātos datus, izņemot tos, kuri ļautu identificēt personu, informatīvos nolūkos un statistikas veikšanas nolūkos ir tiesīga nodot arī citiem uzņēmumiem.

5. SIA “Prompt” nesaista lietotāja IP adresi un e-pasta adresi ar datiem, kas ļauj identificēt šo lietotāju. Tas nozīmē, ka katra lietotāja sesija tiks reģistrēta, taču interneta vietnes lietotājs paliks anonīms.

6. Visi materiāli, izņemot fizisko personu datus, kas tiek nosūtīti vai ievadīti interneta vietnē, kļūst par SIA “Prompt” īpašumu, kurus ir tiesīgs izmantot saviem nolūkiem.

7.  Lūdzu, ievērojiet, ka uzrādot savu e-pasta adresi vai nosūtot jebkādu informāciju uz interneta vietni esat piekritis, ka SIA “Prompt” šos datus ir tiesīgs izmantot tikai iepriekš minētajos nolūkos.

8. DATU DROŠĪBA

8.1. SIA “Prompt” interneta vietnes klientu datu aizsardzību SIA “Prompt” nodrošina atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. SIA “Prompt”ir veicis visus nepieciešamos datu aizsardzības pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu izmantošanu, kā arī nonākšanu trešo personu rīcībā.

8.2. Informācija, kas par klientiem tiek iegūta izmantojot SIA “Prompt” mājas lapu, tiek apstrādāta atbilstoši datu ieguves mērķim. Iegūtā informācija tiek izmantota, lai spētu sniegt klientam viņa pieprasīto informāciju, kā arī, lai mēs spētu nodrošināt pakalpojumu sniegšanu.

8.3. Mājas lapas kvalitātes kontroles ietvaros par SIA “Prompt” mājas lapas apmeklētājiem tiek apstrādāta sekojoša informācija:

  • Aplūkotās sadaļas
  • Patērētais laiks mājas lapā SIA “Prompt

8.4. Klientam ir tiesības pieprasīt, lai viņa esošos datus  papildina, labo, kā arī pārtrauc datu apstrādi vai dzēš klienta datus, ja tie ir novecojuši, nepilnīgi vai nav nepieciešami sākotnējam vākšanas mērķim. Šādu informācijas pieprasījumu lūdzam sūtīt uz norādīto e-pasta adresi info@prompt.lv

Pircējs, sniedzot rakstisku pamatotu pieprasījumu, ir tiesīgs saņemt sekojošo informāciju:

  • Kādi un kādam mērķim tiek ievākti klienta dati
  • Informāciju par to, vai dati tiek apstrādāti automatizēti, vai to veic fiziska persona
  • Cik ilgi tiks glabāti klienta dati
  • Kad pēdējo reizi ir veikta klienta datu atjaunošana


Uz augšu